Lĩnh vực hoạt động - Viet Dong Hai Corporation

Lĩnh vực hoạt động - Viet Dong Hai Corporation

Lĩnh vực hoạt động - Viet Dong Hai Corporation

Lĩnh vực hoạt động - Viet Dong Hai Corporation

Lĩnh vực hoạt động - Viet Dong Hai Corporation
Lĩnh vực hoạt động - Viet Dong Hai Corporation
Header

Lĩnh vực hoạt động

Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm sau:

- Sợi thủy tinh Woven Roving 200, 360, 600, 800.
- Sợi thủy tinh Chopped Strand Mat Jushi 200, 225, 300, 450
- Sợi thủy tinh Chopped Strand Mat KMC 300, 450.
- Sợi thủy tinh bề mặt Surfacing Tissue, Sợi thủy tinh chống cháy
- Nhựa Adkyd nguyên sinh dạng lỏng dùng trong ngành sơn.
- Nhựa Polyester hồng 8120, 8122, 8203, T318...
- Nhựa Polyester Formica 8405, 8406.
- Nhựa Polyester dùng làm nút áo 1271C, 8571M  
- Chất phủ bề mặt Gelcoat (Gelcoat Trắng và Gelcoat Trong)
- Chất thoát khuôn Wax 8, Wax 7 (tách khuôn nhiệt độ cao)
- Các phụ gia nguyên vật liệu khác dùng trong ngành Composite...

Bài viết khác

Top